Általános Szerződési Feltételek

fodorrenata.hu

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a

Szolgáltató: Fodor Renáta E.V. 

Cím: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 44.

Postacím: 4434 Kálmánháza Nyíregyházi út 44.

Adószám: 68774185-2-35

mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló és Megrendelő (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.EU Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.; telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2. em.; e-mail: support@tarhely.eu; telefon: +36 1 789 2789.)

 

Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató fodorrenata.hu weboldalán (a továbbiakban: „Weboldalon”) keresztül történik.

Az webshopban történő megrendelések kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; valamint A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

 

Oktatás konzultáció, e-bookok megrendelésének menete

A fodorrenata.hu oldalon a Vásárló megrendelheti a Szolgáltató által közzétett online tréningeket, oktatásokat, e-bookokat és egyéni vagy csoportos tanácsadásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanácsadáson csak 18 éven felüli Vásárlóink vehetnek részt, valamint a tréningeket csak 18 éven felüli Vásárlóink tekinthetik meg.

A megrendelés menete:

Az online tréningek, az oktatás,az e-bookok, tanácsadás és az azokhoz kapcsolódó termékek (együttesen a továbbiakban: a Tréning) az egyes oldalakon található megrendelő űrlapok alján, elhelyezett erre szolgáló gombokra (pld: megrendelem a könyvet; kérem a tanfolyamot; jelentkezem tanácsadásra; jelentkezem oktatásra, megrendelem az e-bookot) történő kattintással rendelhetők meg a jelentkezési/megrendelési űrlap kitöltését követően.

A sikeres fizetést követően a Tréningeket a Vásárló egy, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el a trening.fodorrenata.hu oldalon bejelentkezve.

A Vásárló választhat a fizetési módok közül:

  • Átutalás
  • Online bankkártyás fizetés (Barion)

 

Miután választott a fizetési lehetőségek közül, kérjük tekintse át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelés Tájékoztatót elolvasta és megértette és hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés befogadását. Ezzel a szerződés létrejön. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik és a vásárlás nem jön létre.

A fizetés módja:

Amennyiben bankkártyás fizetést választotta a Vásárló, és az sikeresen lezajlott, úgy rendelés visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg hozzá. Online elérhető oktatóanyag vásárlása esetén ezzel egy időben, egy másik e-mailben a Vásárló megkapja az Oktatóanyaghoz a hozzáférési adatokat, továbbá a sikeres tranzakcióról a bankkártyás fizetés szolgáltatója, a Barion  is küld e-mailt.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

 

Átutalással történő befizetés esetén a szükséges adatokat a megrendelés visszaigazoló e-mail-ben küldjük el a Vásárló részére, illetve feltünteti a sikeres megrendelés visszaigazoló oldalon/képernyőn is.

Amennyiben a rendelt termék online elérhető, úgy miután a számlánkra megérkezik a befizetett összeg, úgy rendelés visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Vásárló részére, melyben már elektronikus számláját is megtalálja. Online elérhető oktatóanyag vásárlása esetén ezzel egy időben, egy másik e-mailben a Vásárló megkapja az Oktatóanyaghoz a hozzáférési adatokat.

A személyes megjelenéssel járó oktatások (magánórák) és a skype konzultációk esetén időpontot naptárunkban tud foglalni. Fontos, hogy az előre megvásárolt magánóra lejárati idővel rendelkezik a honlapon feltüntetettek szerint. 

Kérjük, hogy amennyiben mégsem felel meg a megbeszélt időpont, úgy azt legkésőbb 24 (Huszonnégy) órával a megbeszélt időpont előtt szíveskedjen jelezni felénk. Ilyen esetben amennyiben nem kerül lemondásra a megbeszélt időpont, vagy az időponttól számított 24 (Huszonnégy) órán belül mondja le az időpontot, úgy a megrendelt Szolgáltatás vételára felszámításra kerül, és nem kerül visszautalásra a Megrendelőnek.

Amennyiben a megbeszélt időpont lemondására legkésőbb az időpont előtt 24 (Huszonnégy) órával sor kerül, úgy visszautaljuk Önnek a megrendelt Szolgáltatás vételárát, vagy az Ön kérésére beszámítjuk azt a következő egyeztetett időponthoz.

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul, jelezze felénk hello@fodorrenata.hu e-mail címen!

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Adatbeviteli hibák javítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelésre szolgáló gombra (pld.: Megrendelés elküldése, Fizetés Barionnal, Kérem a tanfolyamot, Jelentkezem konzultációra) történő kattintás előtt bármikor lehetőség van. 

A Tréningeket a trening.fodorrenata.hu oldalon bejelentkezve éri el a Megrendelő egy, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó). Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk a hello@fodorrenata.hu e-mail címen, vagy bármikor a megrendelés visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailben.

Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék, Tréning, előfizetés mellett feltüntetett összeg, amely összegen túlmenően adó nem kerül felszámításra, így az a végső vételár. 

A Weboldalakról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

A termék

A vásárolt szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk, vagy szolgáltatás honlapon található információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Felhívjuk a figyelmet, hogy termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, azok esetenként eltérhetnek a valóságtól.

Amennyiben további kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, úgy kérjük, azt írja meg nekünk a hello@fodorrenata.hu e-mail címre.

 

Szállítási (teljesítési) és fizetési feltételek

A fizetés módjai:

  • Átutalás (online banki felületen)
  • Online bankkártyás fizetés esetén átirányítjuk a Barion oldalára;

 

Befizetéshez szükséges adatok banki átutalás választása esetén:

Amennyiben Szolgáltató részére történik az átutalás:

Számlavezető Bank: ERSTE BANK

Számlatulajdonos: Fodor Renáta

Számlaszám: 11600006-00000000-95100537

Banki átutalásnál minden esetben kérjük a megrendelő nevét és a megrendelés számát, vagy a Vevő e-mail címét feltüntetni a megjegyzés rovatba (hiszen a megrendelő neve és a folyószámla tulajdonos neve nem minden esetben megegyező) a küldemény feladásának megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.

A fodorrenata.hu oldalon megrendelt online Tréningek esetében a sikeres fizetést követően szintén e-mailben kapja meg a hozzáférést a Vásárló az Oktatóanyagokhoz, melyeket egy, a nevére létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) ér el a trening.fodorrenata.hu oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni

Elállási/Felmondási jog

(1. és 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez; Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával)

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így az Ön által kifizetett összegnek csak arányos részét téríti vissza Szolgáltató, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból.

Az elállási/felmondási határidő Online elérhető termékek esetén, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a hozzáférési adatokat e-mailben átvette (bejelentkezett a hozzáférési adatokkal az oldalon, vagy amennyiben e-mailben kapta meg az anyagot, megnyitotta az erről szóló e-mailt).

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Fodor Renáta E.V. 

E-mail: hello@fodorrenata.hu

Postacím: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 44.

Kérjük, hogy az gyorsabb ügyintézés érdekében a nyilatkozatát a számlát kiállítójának címezze.

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát itt. Ha Ön emellett dönt, az elállás/ felmondás megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A szolgáltatás (oktatás, konzultáció) esetén – ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül Kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése- felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének vagy elektronikus levelezési címének megjelölése.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/ jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekin

etében:

( Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló szolgáltatás megjelölése) Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (megfelelő jelölendő) A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt 

Az Elállási/felmondási nyilatkozatot online is beküldheti ide kattintva.

 

Önt nem illeti meg az elállás/felmondás joga az alábbi esetekben:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás szerinti jogát.

 

Online Vitarendezési Platform

A panaszával kapcsolatos egyeztetésre (vitarendezésre) az Európai Bizottság által működtetett vitarendezési platformon is lehetőség van.  A platform célja, hogy ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a Szolgáltatóval a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

Az OVR-platform értesíti a Szolgáltatót az Ön kérelméről. Az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik. A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a Szolgáltató is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

A platform használatáról bővebb tájékoztatás, valamint a platform maga az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase  

 

Békéltető Testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

Telefon: +36-42-420-180

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

Panaszügyintézés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a hello@fodorrenata.hu e-mail címen.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a 10. és 11. pontban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu  Bővebb információt a fogyasztovedelem.kormany.hu  oldalon találnak.

A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: könyv, e-book, tréning, előadás, módszer, szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után.

Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a hello@fodorrenata.hu e-mail címen.

Az említett anyagok bármilyen formában történő rögzítése, másolása, sokszorosítása, megjelenítése, továbbadása és terjesztése Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Az ilyen írásos felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 80.000 Ft, illetve szavanként bruttó 30.000 Ft, videók esetén percenként 80.000,- Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A Weblapokon történő adatkezeléséről szóló tájékoztató itt érhető el.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk

Az oldalak használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Utoljára frissítve: 2022.05.28.